Produits de "MediGel"


Gel ultrasons "MediGel" 250 ml
Gel ultrasons "MediGel" 250 ml

gel écho pour échographie - 250 ml de gel ultrasons

1,49 €
Pompe pour gel ultrasons "MediGel"
Pompe pour gel ultrasons "MediGel"

pompe pour gel écho "MediGel"

7,90 €

Gel ultrasound "MediGel" 500 ml
Gel ultrasound "MediGel" 500 ml

gel écho pour échographie - flacon de 500 ml  de gel écho

2,69 €

Gel ultrasons MediGel 250 ml
Gel ultrasons MediGel 5l

gel écho pour échographie

12,99 €