Privacy verklaring

 

farlamedical.nl hecht veel belang aan uw privacy. Deze verklaring geldt voor natuurlijke en rechtspersonen. De behandeling van deze gegevens is onderhevig aan de wet omtrent de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de richtlijnen van de Europesche verordering (GDPR). Wij zullen steeds uw gegevens strikt vertrouwelijk behandelen. 
Wij gebruiken uw gegevens om uw bestellingen te verwerken en voor elke vraag naar informatie of vraag naar offertes. We gebruiken ook uw gegevens voor commerciële aanpak, zoals het versturen van catalogussen of e-mails, om u interessante nieuwigheden of promoties aan te bevelen. Als u dit niet langer wenst, kunt u ons een e-mail sturen om u uit te schrijven. 
Voor het verzenden van uw bestelling en voor ons publiciteitssysteem worden uw gegevens doorgegeven aan derden, zij mogen uw gegevens enkel gebruiken voor doeleinden die verband houden met hun taken. We zien erop toe dat zij enkel toegang hebben tot de persoonsgegevens die zij nodig hebben om hun taken uit te voeren. We zien er ook op toe zij zich verbinden de gegevens op een veilige en vertrouwelijke manier gebruiken. 
We analyseren ook de resultaten van onze marketingactiviteiten om het resultaat van onze campagnes te meten.
We maken geen gebruik van gevoelige persoonsgegevens gelinkt aan gezondheid, geloofsovertuiging, politieke of filosofische overtuigingen of etnische afkomst.

Diefstal 
In overeenstemming met de wetten nemen wij gepaste maatregelen (procedures, IT-beveiliging….) om te garanderen dat uw persoonsgegevens voldoende beschermd zijn tegen verlies of diefstal. 
We maken ook afspraken met de leveranciers of partners die persoonsgegevens verwerken of aan wie wij informatie meedelen.

Bewaring van gegevens 
We streven ernaar om uw persoonsgegevens niet langer te bewaren dan nodig is voor de doeleinden waarvoor ze werden verzameld. We dienen ook rekening te houden met de bewaringsplicht die de wet ons oplegt. In geen geval verkopen wij gegevens door aan derden.

Rechten 
U kan steeds op eenvoudig verzoek uw gegevens inzien en verbeteren.

Gelieve in bijlage ons volledig privacy verklaring te vinden.