Urinepotjes

Urinezak kleefzak steriel
Urinezak kleefzak steriel

100 opvangzakken voor urine

€ 15,88
Urine potjes
Urinepotjes met deksel 60ml

70 niet steriele potjes - 60 ml

€ 12,70
Urine potjes
Urinepotjes met deksel 125ml
Uitverkocht

niet steriele potjes - 125 ml

Urine potjes
Urinepotjes met deksel 125ml steriel

steriele potjes - 125 ml

€ 8,45